Høring og offentlig ettersyn – detaljregulering Ny ungdomsskole Narvik

planbeskrivelse - Klikk for stort bilde Komité for plan og næring vedtok 7.juni 2018 i sak 011/18 følgende:

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. §§ 12-11, legges forslag til detaljregulering for Ny ungdomsskole Narvik, datert 09.04.2018, revidert 24.05.2018 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i åtte -8- ukerfra utlysningsdato.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for bygging av ny ungdomsskole for Narvik i tillegg til flerbrukshall med turnhall og tilhørende utearealer.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på Narvik bibliotek, på Narvik Rådhus og her på kommunens hjemmeside.

Eventuelle uttalelser/merknader til planforslaget sendes til,  Narvik kommune, Enhet Areal og samfunnsutvikling,
Pb 64, 8501 Narvik, eller postmottak@narvik.kommune.no innen 10.august 2018.

Dokumentene i saken:
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS