Enheten Helsetjenester

Lekende barn - Klikk for stort bildeLekende barn Enheten Helsetjenester leverer helse- og legetjenester til kommunens innbyggere.
  

Kontaktinformasjon:
Enhetsleder Astrid Schøning , tlf. 916 74 209.

Besøksadresse: Kongens gt. 49 4. etasje. 
Postadresse: Narvik kommune,
postboks 64,

8501 Narvik
E-post: postmottak@narvik.kommune.no

Enhetens tjenestesteder:

Vaksinasjonskontoret ligger fra 1. januar 2013 organisatorisk under Helsesøstertjenesten i enhet Barn, unge og familie.

 

Sist endret 01.07.2016
Publisert 09.02.2017
Hjertestarter

Narvik kommune ved rådgiver Miljørettet helsevern har utarbeidet en 

Vennligst meld til rådgiver Miljørettet helsevern dersom det finnes hjertestartere som ikke er kommet med på lista!

 

Hjertestartere kan redde liv. Hver dag dør flere personer i Norge av plutselig og uventet hjertestans. Mange av disse kunne vært reddet med rask og god behandling.
Dersom man kjenner til hvor nærmeste hjertestarter er, vil man kunne spare dyrebar tid.
Gjør deg kjent med hvor det finnes hjertestartere i ditt nærområde og der du befinner deg. Ring alltid 113 i en medisinsk nødsituasjon!

Publisert 16.01.2017
Nasjonalforeningen_for_folkehelsen

Narvik kommune har inngått en forpliktende samarbeidsavtale med Narvik demensforening. Avtalen gjelder aktiviteter på våre sykehjem. Vårt felles mål er å gi pasientene en rikere hverdag med fokus på aktiviteter, stimuli og opplevelser som gir bedre livskvalitet og glede.

Avtalepartene er kommunens fire sykehjem og Nasjonalforeningen Narvik demensforening. Avtalen om  'Aktivitetsvennprosjektet' innebærer at aktivitetsleder fra foreningen skal lede frivillige i aktiviteter på sykehjemmene og arrangere 2 årlige temakvelder. Det enkelte sykehjem skal stille disponible lokaler til aktivitetene og en kontaktperson som skal fungere som bindeledd mellom samarbeidspartene. Avtalen skal gjelde for 1 år av gangen.

Prosjektgruppa i Nasjonalforeningen Narvik demensforening er Anne-Lise Cristensen, Guri Indregard og Grete Kristiansen.

Publisert 31.05.2016
Kreftkoordinator Tove Hæsken-Pettersen og enhetsleder Veronica Mikkelborg

 

Narvik kommune er representert ved kreftkoordinator Tove Hæsken-Pettersen og enhetsleder Veronica Mikkelborg deltar på  den årlige kreftkoordinatorsamlingen i regi av Kreftforeningen.

I år gjestet helseminister Bent Høie konferansen  sammen med Kreftoreningens leder, Anne-Lise Ryel. Han snakket varmt om kreftkoordinatorsatsningen og kreftkoordinatorenes betydning for pasienter og pårørende. Særlig i betydningen av pakkeforløp (behandlingsplan) som gir pasienter bedre forutsigbarhet og trygghet i behandlingen, og samhandlingen med sykehusenes forløpskoordinatorer. 

 
Publisert 17.02.2016

dinutvei.no

– en veiviser ved vold og overgrep 

En ny nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt

Publisert 03.12.2015
samhandlingsprisen_2015_habilitering_wilhelmsen_holthe_eriksson_web_smalt-1500x767.jpg

Seksjonsleder Per Wilhelmsen ved habiliteringsseksjonen på UNN og Berit Eriksson fra Narvik kommune (til høyre) mottok samhandlingsprisen på Scandic Ishavshotellet i Tromsø onsdag formiddag. Her sammen med prisutdeler Kari Holthe. Foto: Kommunikasjonsrådgiver Per-Christian Johansen, UNN.


Samhandlingsprisen er opprettet og tildeles av Overordnet samarbeidsorgan (OSO) mellom universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og 31 lokalsykehuskommuner. Prisen deles ut på  den årlige samhandlingskonferansen for kommunene og UNN, som er et kontakt- og drøftingsorgan på administrativt og faglig nivå mellom UNN og de 30 kommunene i sykehusets opptaksområde.

Samhandlingsprisen ble i år delt ut for åttende gang. Prismottakere i år er  Habiliteringsseksjonen ved UNN og seksjonens samarbeidende primærkommuner, deriblandt Narvik kommune. 

Habiliteringsseksjonen ved UNN  med sine 30 medarbeidere  tilknyttet UNN i Tromsø, Harstad og Narvik er glade for prisen.  Prisen går til alle de som utgjør et felles team i vår organisasjon, sier seksjonsleder Per Wilhelmsen.
Sammen med ham mottok Berit Eriksson ved tildelingskontoret i Narvik kommune prisen på vegne av primærhelsetjenesten i kommunene. Tildelingskontoret i Narvik kommune  samarbeider tett med habiliteringsseksjonen ved UNN Narvik, og er svært fornøyd med samhandlingen de opplever.

– Uten samhandling ville det vært vanskelig å gi et godt tilbud til pasientene. De ansatte ved habiliteringsseksjonen, spesielt da i Narvik, er derfor en viktig støttespiller for oss, fastslår Eriksson.

Les mer om Samhandlingsprisen 2015 på www.pingvinavisa.no

Publisert 12.09.2014
Narvik legesenter

Siri Sværd overtok i september 2013 en fastlegehjemmel ved Narvik legesenter AS.Siri Sværd har for tiden permisjon. Pasientene tilhørende hennes fastlegeliste blir ivaretatt av vikar Jonas Eliasson.
 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook

Login for redigering