Grensekontroll i Narvik kommune - forespørsel om bistand fra Heimevernet

Klikk for stort bildeNarvik kommune har besluttet at man ønsker å innføre grensekontroll på alle adkomstveier inn til kommunen. Dette for å begrense og helst stoppe spredning av smitte av Covid-19.

Narvik kommune ønsker å innføre kontroll av alle som tenker å krysse kommunegrensen til Narvik kommune, stoppe alle kjøretøy og besøkende.

Formålet er å informere både fastboende og besøkende om karantenereglene som er innført i hele Norge.

Informasjonen vil til enhver tid følge de føringer vi løpende får fra sentrale myndigheter. 

Denne forespørselen er sendt lørdag 14. mars fra Narvik kommune til Fylkesmannen i Nordland.

Vi gjør oppmerksom om at unntak gjelder for samfunnskritiske funksjoner.

Grensekontroll inkluderer, i prioritert rekkefølge:

  1. Narvik Togstasjon
  2. E10 Bjørnfjell, mot Sverige/EU
  3. E10 Veggfjellet, mot Evenes kommune
  4. E6 Fergekaia Skarberget, alternativt på Bognes-siden
  5. RV 827 Fergekaia i Kjøpsvik, alternativt på Drag-siden
  6. Narvik Havn, her har vi allerede innført begrensninger, mannskaper fra skip og båter som anløper Narvik Havn får ikke gå på land, mannskapsbytter kan ikke gjennomføres i Narvik Havn
  7. Harstad/Narvik Lufthavn - Evenes, i samråd og samhandling med Evenes kommune og Avinor

På Harstad/Narvik Lufthavn - Evenes ønsker vi samråd og samarbeid med Evenes kommune og Avinor at alle reisende blir stoppet og informert om hvordan de skal forholde seg til karantenereglene før de får reise videre, eventuelt blir returnert. 

Vi ber om å få bistand fra Heimevernet til å opprette kontroll-poster på veger, ferjekaier, togstasjon, havn og flyplass.

Narvik kommune har mye internasjonal samhandling da man har grense til EU/Sverige, havn som anløpes av skip fra hele verden og flyplass sammen med Evenes og Harstad som har internasjonale flygninger. Videre har vi mye samhandling innen reiselivet, spesielt mot Lofoten/Vesterålen og Tromsø, og hovedveiene E6 og E10 går begge gjennom Narvik kommune. Som kjent er det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe spredning å bryte smittekjeder, å unngå å møte folk om man ikke må møte, og heller ikke reise noen steder om man ikke absolutt må.

Med håp om positiv og snarlig behandling!

Vennlig hilsen
Rune Edvardsen     Lars Skjønnås       Sverre Håkon Evju
ordfører Narvik        rådmann Narvik    kommuneoverlege Narvik

All informasjon om koronavirus fra Narvik kommune samles på denne siden.