Publisert 08.08.2016
Midtre Hålogaland friluftsråd

I regi av Midtre Hålogaland friluftsråd pågår det et arbeid med å lage turkort for fine turer i nærmiljøet. Dette er en enkel 2-sidig trykksak i «postkort-format»  som inneholder basisinformasjon om «Din nærtur».

Ulike samarbeidsparter i kommunene vil distribuere turkortene.

For Narvik har Midtre Hålogaland Friluftsråd laget turkort for nærturen Narvik Sentrum - Linken/Fagernesfjellet.
 Turkortortet kan du få på Narvik bibliotek, i Servicetorget på rådhuset, hos Turistkontoret, på hotellene og hos Narvik og omegn Turistforening. 

Turkortene inneholder:
- Turbeskrivelse
- Turens høydeprofil
-  Kartutsnitt / detaljkart
-  Oversiktskart
-  Kontaktinfo

Publisert 29.06.2016
Tursti  trase i Elvedalen  endret juni 2016.png

I forbindelse med bygging av nytt avløpsrenseanlegg i Taraldsvik melder Narvik Vann KF at turstien mellom Taraldsvik og Ornsevika blir midlertidig omlagt i byggeperioden fra juli 2016 til juli 2017.
Det vil bli skiltet i begge endene av omlagt tursti.

Ny tursti vil bli etablert mot sjøkanten utenfor det nye anlegget. 

Prosjektleder hos Narvik Vann KF er Åse Soleng. Spørsmål kan rettes til prosjektleder på tlf. 957 85 562 eller e-post aase@narvikvann.no
 

Publisert 17.06.2016
Aktivitetskaka

Enhet HR i Narvik kommune og folkehelsekoordinatoren melder at nå er det klart for ansatte og innbyggere i Bjerkvik å bli med og ta de 10 i Bjerkvik, se vedlagt trimkart/informasjonsbrosjyre.  

Postene er utplassert og kan tas i bruk, bli med og ta de 10!

Se informasjon om Ta de 10 i Bjerkvik (PDF, 196 kB)

 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook