Fortsetter vaksineringen av de eldre

Klikk for stort bildeOnsdag 17.februar vaksineres de første i aldersgruppen 75-84 år i Narvik kommune mot covid-19.

Også noen i aldersgruppen over 85 år blir samtidig vaksinert med første dose.For vel én uke siden åpnet kommunen for at innbyggerne kunne registrere seg digitalt i vaksinekø. I løpet av et par dager hadde over 6000 personer registrert seg selv, men veldig mange har også ringt vaksinetelefonen for å få hjelp.

Pågangen har vært så stor at mange har måttet vente, men alle som har behov for det skal få hjelp. Narvik kommune oppfordrer likevel de som trenger hjelp om først å spørre familie eller venner.

Det er laget både en film og en detaljert forklaring på hvordan man selv kan registrere seg.

Denne uken har Narvik kommune fått 324 vaksinedoser. En del av disse går til beboere på sykehjem som nå skal få sin andre dose, og en mindre del går til helsepersonell i tråd med de nasjonale retningslinjene. Ca. 150 av dosene går til de som er mellom 75 og 84 år. Det bor over 1400 personer i denne aldersgruppen i Narvik kommune.

Narvik kommune følger de nasjonale retningslinjene for vaksinering og innenfor aldersgruppen 75 – 84 år gjøres det ingen prioritering ut fra underliggende sykdommer.   

I neste uke (uke 8) skal alle vaksinene som kommer til Narvik kommune, gå til de som da skal ha sin andre dose. Og om to uker fortsetter vaksineringen av de som er 75 år og eldre. Disse vil bli varslet med SMS.  

Det er kun antall vaksinedoser som kommer til Narvik kommune som avgjør hvor mange som kan vaksineres fra uke til uke.

Til nå har kommunen vært i direkte kontakt med de som skal vaksineres, men heretter vil det kun bli sendt SMS-varsel. Varselet sendes til de som er registrert i vaksinekøen, enten de har registrert seg selv eller fått hjelp til dette. I tekstmeldingen blir det gitt informasjon om at de da kan bestille time for vaksinering.