Ettersøk og avliving av fallvilt 2016 - 2019 - Skadet/påkjørt elg

VAKTTELEFON VILT NARVIK ER : 952 26 767

Flere dyr blir påkjørt om vinteren

Forskning viser at flere dyr påkjøres om vinteren. Spesielt ser snømengden ut til å påvirke antall ulykker. Når det er mye snø, trekker dyr ned mot dalbunnen der snødybden ofte er mindre. Der det er lettere å ta seg frem uten for mye energibruk. Og her ligger som regel de trafikkerte veiene.

Statistikken viser også en tendens til at flere påkjørsler når det er kaldt. Man antar at årsaken til dette er at dyrene beveger seg mer når det er kaldt. Hva som er årsaken til dette vet man ikke sikkert.

Hva gjør du ved viltpåkjørsel?

Dette gjør du på stedet

Ta på deg markeringsvest og sikre ulykkesstedet med nødblink og varseltrekant

Skaff først oversikt over eventuelle skadde personer. Gi førstehjelp og ring 113 dersom akutt hjelp er nødvendig

Ring politiet på 02800 for å melde om påkjørselen. Benytt 02800 for å kontakte ditt lokale politi. Nødnummeret 112 brukes kun hvis du er i nød. Ring politiet på 02800 for å melde om påkjørselen.

Merk stedet der dyret ble påkjørt, slik at skadde dyr som har forlatt stedet, kan spores.

Kommunen er «eier» av hjorteviltet og har folk som foretar ettersøk og eventuelt avliving av påkjørte dyr. Dyrene skal registreres av kommunen i Hjorteviltregisteret, uansett om dyret blir avlivet eller ikke.

Vakttelefon vilt Narvik er:  952 26 767

Du skal også varsle kommunen eller politiet hvis du kommer over hjortevilt som på annen måte er alvorlig sykt eller skadet. For tamrein skal du varsle eieren eller politet.

Kontakt i administrasjonen: 

Marit Liengen, tlf. 76929173/95969837.

Kommunen er delt i 3 områder:
Område Nord: Nord for Rombaksbrua. 
Område Midt: Fra Rombaksbrua til Beisfjordbrua / Ofotbanen. 
Område Sør: Sør for Beisfjordbrua.

Kontaktpersoner i områdene:

.
Område Oppgave  Navn  Godkjent
 hund
 Mobiltlf:
 Hele Hovedansvars-
havende
 Einar Klubnes  Nei  952 26 767
  '' Stedfortreder  Paul Christian Bergflødt  Nei  900 65 160
         
 Nord Hovedkontakt  Paul Christian Bergflødt  Nei  900 65 160
  '' Kontakt  Martin Skog  Nei  970 03 574
  '' Kontakt  Andreas Skog  Ja  975 34 666
  '' Kontakt  Torbjørn Kristiansen  Nei  905 58 475
  '' Kontakt  Terje Mikkelsen  Nei  905 41 438
         
 Midt Hovedkontakt  Einar Klubnes  Nei  952 26 767
  '' Kontakt  Dag Ove Lekang  Ja  913 10 620
  '' Kontakt  Roy Hugo Klubnes  Nei  453 98 845
         
 Sør Hovedkontakt  Dag Ove Lekang  Ja  913 10 620
  '' Kontakt  Alvar Strøm  Ja  911 89 502
  '' Kontakt  Roy Hugo Klubnes  Nei  453 98 845
  '' Kontakt  Alexander Fossheim  Nei  974 69 465