Eiendomsskatt 2020

Eiendomsskatteliste 2020 vil ligge ute til offentlig ettersyn i tidsrommet 20. mai til 30. juni 2020.
Listen vil ligge ute på Narvik Rådhus, Kjøpsvik servicesenter, Ballangen servicesenter og på kommunens hjemmeside, www.narvik.kommune.no. Klagefrist for utskriving av eiendomsskatt 2020 er satt til 1. juli 2020.

Som hovedregel skal eiendomsskatten være utskrevet før 1. mars i skatteåret, jf. esktl. § 14. For at eiendomsskatten skal anses utskrevet, må det både legges ut en eiendomsskatteliste til offentlig ettersyn og sendes ut skatteseddel til den enkelte skattyter. Det første året eiendomsskatt skrives ut i en kommune, må takstene være fastsatt og skatten skrevet ut innen utgangen av juni måned. Kommuner som slår seg sammen vil få den samme forlengede fristen for utskriving av eiendomsskatten. Dette innebærer at det første året den sammenslåtte kommunen skal skrive ut eiendomsskatt har kommunen frist til utgangen av juni med å skrive ut eiendomsskatten.

Skatteliste Ballangen (PDF, 16 MB)

Skatteliste Kjøpsvik (PDF, 6 MB)

Skatteliste Narvik 1  (PDF, 3 MB)

Skatteliste Narvik 2  (PDF, 15 MB)

Skatteliste Narvik 3  (PDF, 4 MB)

Skatteliste Narvik 4  (PDF, 19 MB)

Skatteliste Narvik 5 (PDF, 19 MB) 

Skatteliste Narvik 6 (PDF, 12 MB)