Boligkontoret i Narvik kommune tildeler kommunale utleieboliger etter søknad og forvalter Husbankens virkemidler.

Narvik bystyre har vedtatt retningslinjer for tildeling av kommunale utleieboliger.
Retningslinjene for kommunens boligsosiale arbeid ble iverksatt i 2011. Retningslinjene omfatter også tildeling av startlån og tilskudd til etablering og tilpassing av bolig.

Narvik kommunes behandling av søknader til kommunale utleieboliger og Husbankens virkemidler gjøres av Boligkontoret i Narvik kommune.

Narvik kommunes boligkontor finner du i 1. etasje i Kongens gt. 49. (I det gamle E-verksbygget).

Telefon- og oppmøtetid er hver dag mellom 10.00 og 14.00.
Dette for å sikre svar til publikum enten per telefon eller oppmøte i denne perioden.

Saksbehandlere kan i tillegg nås på epost og saksbehandler vil da ta direkte kontakt med den det gjelder for å svare på spørsmål eller avtale møte, også utenfor telefon- og oppmøtetiden. 

Kontaktinformasjon:


Boligkontoret
Besøksadresse:Kongens gate 49, 1. etasje 
Postadresse: Narvik kommune, 
postboks 64,

8501 Narvik
E-post :postmottak@narvik.kommune.no
Ikke send sensitive personopplysinger i e-post.
Telefon: 76 91 35 93/94

 

 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook

Login for redigering