Bistår lokal beredskapsgruppe

Rasfare, ras og stengte veier har preget hverdagen til mange den siste uka. Narvik kommune har over 2000 ansatte og flere av disse befinner seg nå i en situasjon som gjør at de ikke kan stille fysisk på jobb. 

Flere ansatte jobber hjemmefra. Vi har likevel ansatte som ikke har mulighet til å gjennomføre sine vanlige arbeidsoppgaver ettersom ras og stengte veier forhindrer muligheten til å komme seg på jobb. Disse har dermed stilt seg disponibel til lokal beredskapsgruppe i Beisfjord, slik at de likevel får bidratt, sier kommunalsjef og fungerende beredskapsansvarlig Rolf Lossius. 

Blant ansatte som er forhindret å gjennomføre sine vanlige arbeidsoppgaver, men som i stedet bistår den lokale beredskapsgruppa i Beisfjord er Linda Kjos. Hun jobber til vanlig for barneverntjenesten, men hjelper nå til med organisering av mathandel.

Det føles veldig godt å ha noe å gjøre og bidra med i denne situasjonen. Noen må gjøre jobben og  det er veldig greit å få være med å bidra.

Også Anita Lindal, som jobber på Skistua skole til vanlig, er fornøyd med å kunne bidra med å koordinere transportlister til/fra Beisfjord. 

Det føles bra å kunne bistå den lokale beredskapsgruppa her inne i Beisfjord i en situasjon der det er utfordrende å få gjort mine vanlige arbeidsoppgaver. Det er utrolig fint å få bidra.

Fra 12:30 mandag vil forsvaret gå i skytteltrafikk mellom Narvik Havn og Beisfjord. Det er begrenset plass ombord, så samfunnskritisk personell, de som har timeavtaler i Narvik, og de som må på jobb vil prioriteres. Det kan samtidig ikke garanteres at man får plass på båt tilbake til Beisfjord, hvis man først kommer seg inn til Narvik. Alle tidspunkter er også omtrentlige, og med værforbehold. Tidspunkter for de neste dagene er ikke avgjort ennå.

Vi er i en unntakstilstand og våre ansatte har tatt denne situasjonen på strak arm. For oss er det viktig å understreke at ingen av våre ansatte skal være bekymret for økonomi knyttet til at man ikke får gjort sine vanlige arbeidsoppgaver, men heller legge til rette for at det er andre områder å bidra på, sier Lossius.