Plan for kriseledelse i Narvik kommune

Den lokale redningssentralen (LRS) er i henhold til  kgl.res. 13. september 2013  tillagt ansvar for å lede og koordinere redningsorganisasjoner på land.

Den lokale redningssentralen er en redningsledelse bestående av representanter for de viktigste samvirkepartnerne innen landredning og et støtteapparat som ivaretas av politiet.

Når redningsledelsen ikke er innkalt, ivaretas ledelse og koordinering av redningsaksjonen av politiet etter fullmakt fra redningsledelsen.

Wenche Folberg Rådmann - Klikk for stort bildeWenche Folberg Rådmann Ordfører Rune Edvardsen - Klikk for stort bildeOrdfører Rune Edvardsen Narvik kommunes kriseledelse

Ordfører er leder og rådmann er operativ leder for Narvik kommunes kriseteam.

Ved ulykke eller katastrofe skal kommunens innsats koordineres med politiets skadestedsledelse. Dersom en ulykke eller krise har et slikt omfang at ledelse og samordning krever overordnet kommunal ledelse innkaller ordføreren Narvik kommunes kriseteam i samsvar med kommunens plan for kriseledelse.
Kriseledelsen etableres etter ordførerens avgjørelse.  

  • Ordføreren avgjør hvem av kommunens kriseledelse som skal møte.
  • 110-sentralen innkaller den kommunale kriseledelsen etter følgende varslingsliste 

Narvik kommunes kriseledelse - varslingsplan (PDF, 152 kB)

Publisert 24.01.2017
Kommunevåpen FAM

Legevakten i Narvik kommune er interkommunal for de 3 kommunene Narvik, Ballangen og Gratangen. Legevakten er integrert i Akuttmottaket ved Narvik sykehus
Legevakten er åpen for personer med akutt sykdom eller skade som trenger øyeblikkelig legehjelp. 


Legevaktens åpningstid
Legevakten i Narvik kommune har åpent fra kl. 15:30 på hverdager.
Lørdag/søndag/helligdager har legevakten åpent hele døgnet.
Ved akutte tilstander som ikke kan vente til neste hverdag, ring:
 

Tlf. 116 117

 


eller 

Tlf.  76 96 92 40  legevakt Narvik
Tlf.  76 92 92 10  legevakt Ballangen

Tlf.  77 02 18 55  legevakt Gratangen


Ved mistanke om livstruende sykdom eller skade: Ring medisinsk nødtelefon

113

 
Spesialopplærte ambulansearbeidere og sykepleiere svarer telefonen og sender ambulanse, lege og luftambulanse avhengig av alvorlighetsgrad og omfang

Publisert 15.08.2014

Som en del av Narvik kommunes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap anser kommunen det som viktig å utvikle samarbeid med frivillige organisasjoner og inngå forpliktende samarbeidsavtaler. 

Følgende avtaler er inngått:

 
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook

Login for redigering