Publisert 21.06.2014
Skolehelsetjenesten

Her finner du aktuell informasjon fra tjenestestedene i enheten:

.
 • Helsesøstertjenesten 
 • Skolehelsetjenesten  
 • Åpen helsestasjon for unge   
 
 • Barnevernet
 • Ressursteamet for barn og unge
 • Vaksinasjonskontoret

 

Publisert 24.11.2016
Illustrasjon - foreldregruppe PMTO

Opplever du utfordrende dagligdagse situasjoner knyttet til samarbeid med barnet ditt?

Ressursteamet i Narvik kommune planlegger i samarbeid med BUP/ spesialisthelsetjenesten, et kurs for foreldre vinter 2017. Kurset er rettet mot foreldre som har barn i alderen 4 til 6 år og har plass til 8 foreldrepar.

Kurset vil gå over 12 ukentlige møter à 3,5 timer på dag/ettermiddag, tilpasset kursdeltakerne. Her vil vi fokusere på hvordan få til et godt samarbeid med barnet og hvordan lære barnet nye ferdigheter. Foreldre vil også få trening i å fremme god oppførsel og stoppe dårlig oppførsel hos barn. Kurset er praktisk rettet og vil ta utgangspunkt i dagligdagse situasjoner i familien. Eksempler kan være morgenrutiner, henting/ levering i barnehage, leggerutiner, måltider, søskenkrangel og manglende samarbeid fra barnas side.

Kurset vil starte opp i januar og vi vil komme tilbake til kurslokale.
Nærmere informasjon om kurset og henvisning kan fås ved å henvende seg til PMTO terapeut Hege Hunstad tlf. 476 57 893  eller familieterapeut Line Bakke Mikalsen tlf. 769 68 670.

Frist for påmelding er mandag 5. desember.

Her finner du mer informasjon om Ressursteamets tjenester og PMTO-terapi

Publisert 28.10.2016
HPV.vaksine


Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et toårig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.   

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Timebestilling: vaksinasjonskontoret@narvik.kommune.no

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: 

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine

 
Publisert 05.10.2016
Babytreff - ny.png

Velkommen til Babytreff hver fredag kl. 12-14 på Narvik helsestasjon.

.Vel møtt!

Publisert 12.07.2016
Åpen 1

Åpen Helsestasjon for Ungdom har lagt fram sin årsmelding for 2015 - 2016.  (PDF, 269 kB) Helsestasjonen anser årsmeldinga som viktig dokumentasjon av sitt arbeid både ut til  eksterne samarbeidspartnere og internt i egen organisasjon.

Åpen Helsestasjon for Ungdom har som mål å arbeide med svangerskapsforebyggende virksomhet ved

 • å gi prevensjonsveiledning og individuell veiledning til ungdom
 • å forebygge og å behandle seksuelt overførbare infeksjoner
 • å gi veiledning og oppfølging i forbindelse med uønskede svangerskap
 • å tilby rådgivning av seksuelle problemer
 • å fremme fysisk og psykisk helse knyttet til seksualitet og seksuelle relasjoner
 • å gi veiledning i forebyggende og helsefremmende arbeid i andre tema ungdom etterspør innenfor psykisk, fysisk og sosial helse

ÅHU har som mål at våre brukere skal oppleve at de selv har kontroll over og at de selv bestemmer over sin kropp og sin seksualitet.

Målgruppen er ungdom i alderen 13 - 20 år.

 

Publisert 12.07.2016
Storken

Prosjektet 'Styrking av jordmortjenesten i Narvik kommune' tar sikte på å sikre en faglig forsvarlig barselomsorg i henhold til gjeldene anbefaling og retningslinje. Ved styrking av jordmortjenesten med 50 % skal prosjektet bidra til at følgende hovedmål oppnås:

 • Gjeldene anbefalinger og retningslinjer blir fulgt opp:
 • Bedre kontinuitet i omsorgen
 • Tilgjengelighet og fleksibilitet - forutsigbar og familievennlig tjeneste
 • Bedre forutsetning for å yte likeverdige tjenester
 • Hjemmebesøk til barselkvinner, i henhold til gjeldende retningslinjer 
 • Styrking av samarbeidet med spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten (Helsestasjon i Narvik kommune).

 

Prosjektperioden er 1. april 2016 - 1. april 2018.

Les prosjektbeskrivelsen her (PDF, 45 kB)

Publisert 12.07.2016
Åpen helsestasjon - logo

Åpen Helsestasjon for Ungdom (ÅHU) er et tilbud til jenter og gutter i Narvik. Du finner oss midt i sentrum på Narvik Helsestasjon, inngang ved siden av kinoen.

Fra og med 18. august 2016 har Åpen Helsestasjon for ungdom vanlig åpningstid;  

hver torsdag kl. 14.00. - 17.30.

Se vår brosjyre

Publisert 16.03.2016
Narvik Frivillighetssentral

 Narvik kommune har inngått samarbeid med Narvik Frivillighetssentral om drift av utstyrslageret.

Ting som kan lånes:

Kjelker, ratt akebrett, rumpe brett, hjelmer,slalåmbriller, is bor og smørefrie langrennski i div lengder. 
Se oversikt over hva som kan lånes ! (PDF, 72 kB)

Publisert 15.03.2016
Endelig står noen og heier på sidelinja

Har du rom for en til? Vi trenger nye fosterhjem!
Er dette noe for deg?

63 barn venter på fosterhjem i fylkene Nordland, Troms og Finnmark i dag. Dette er barn med litt ekstra bagasje som trenger trygge, gode og rause fosterforeldre som har «rom for en til». Vi søker spesielt fosterhjem til eldre barn og ungdom, til søsken, til barn med etnisk minoritetsbakgrunn og fosterhjem blant slekt og i nettverk. 

Siden 1990 har antall fosterhjem mer enn doblet seg. Et trygt fosterhjem utgjør for mange barn og unge den store forskjellen
.

Publisert 17.02.2016

dinutvei.no

– en veiviser ved vold og overgrep 

En ny nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt

Publisert 13.01.2016
Telefontid for timebestilling

Helsesøstertjenesten for sped- og småbarn ved Narvik helsestasjon har telefontid kl. 08.00-10.00 for timebestilling og for råd/veiledning. Tlf. 910 06 780.


SMS eller e-post til helsestasjonen@narvik.kommune.no. kan også benyttes.

For mer informasjon: Se kontaktinformasjon for tjenestested Narvik Helsestasjon 
 

Narvik helsestasjon

 

Publisert 18.12.2015
Ressursteamet - barn, unge og familie

Ressursteamet - barn, unge og familie setter menneskets ressurser i sentrum gjennom samtaler, øvelser, humor og trening. Ressursteamet  er en del av enhet Barn, Unge og familie i Narvik kommune.

 Ressursteamet retter sin  virksomhet mot barn og unge i kommunen i aldersgruppen 3-23 år, samt deres familie. Tjenestene har som mål å avverge sykdomsforløp innenfor rus, psykisk helse og atferd og bidra til å forebygge, avdekke og stoppe forløp som vil føre til vedvarende vansker for målgruppen. Ressursteamet – barn, unge og familie har taushetsplikt. 

Les ressursteamets årsrapport for 2015. (PDF, 494 kB)

Publisert 03.07.2014

Husk alarmtelefonen 116 111

 
 
Alarmtelefonen er et nødnummer for barn og unge, som er gratis å ringe. Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten er stengt.

 

Publisert 07.06.2013
Tilsynsfører.jpg

Narvik barneverntjeneste søker etter
tilsynsførere for barn som er i fosterhjem.


Alle barn som bor i fosterhjem skal ha oppnevnt tilsynsfører som besøker barnet minimum 4 ganger i året. Vi trenger flere tilsynsførere som kan se til at barn i fosterhjem får tilfredsstillende omsorg. Det er viktig at den som ønsker å påta seg oppgaven kan fungere over tid.
Opplæring og veiledning gis av barneverntjenesten.

Kontakt Barneverntjenesten for mer informasjon.
     

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook

Login for redigering