Åpen Hall i Nordkraft Arena

Klikk for stort bildeVelkommen til et kostnadsfritt aktivitetstilbud for barn og unge. Smittevern ivaretas. 

Kostnadsfri mulighet for barn og unge som ønsker å være med på uorganisert aktivitet. Med eller uten puck, i Nordkraft Arena. 

Strenge retningslinjer for smittevern følges.

  • Alle må sprite seg før og etter besøk i hallen.
  • Ansvarlig person sørger for at alle som kommer til Åpen Hall registreres i protokoll der kontaktinformasjon nedtegnes.
  • Skøyter, hjelmer, pucker og hockeykøller sprites før og etter utlån. Dette gjelder også bord, benker og dørhåndtak før og etter besøkende.                                                                                                                                                       
  • Aktivitet innendørs i ishallen er begrenset til maks 30 deltakere under Åpen Hall.  
  • 1 meters-regelen opprettholdes på isen og i alle fellesområder. 
  • Foreldre som ikke er på is, og annet publikum, har ikke tilgang til hallen.
  • Føler du deg ikke helt frisk ber vi om at du ikke kommer på Åpen Hall.

Datoer: 27.11.20,  04.12.20, 11.12.20 og 18.12.20

Klokken: 18.30-20.30

Sted: Hovedinngang Nordkraft Arena 

For hvem: Barn og ungdom 13 - 20 år

Gratis leie av skøyter og hjelm 

For mer informasjon kontakt Frode Strøm tlf. 416 90 689

Tilbudet er et samarbeid mellom Nordkraft Arena og Narvik kommune

 

Klikk for stort bilde     Klikk for stort bilde