Idrettens Hus åpner oktober/november 2018

Åpningen av svømmetilbudet i Idrettens Hus var planlagt til skolestart.

Alle planlagte utbedringer av svømmehallen på Idrettens Hus er nå gjennomført, men da det ble fylt vann i bassenget ble det dessverre konstatert siving av vann gjennom betongen. Det har de siste ukene vært gjort forsøk på å utbedre bassengduken, men vi har nå konkludert at denne må utskiftes. Dette vil beklageligvis bety noen ukers utsatt åpning av kommunens hovedbasseng.

Ledelsen i Narvik kommune har nå dialog med rektorer på alle skoler for å håndtere forsinkelsen i oppstart av svømmeopplæring. Det er også avtalt møte med svømmeklubben.

Fokus videre er raskest mulig utbedring av bassenget samt planlegging av gode tiltak når vi åpner, så flest mulig får glede av svømmetilbudet i Idrettens Hus.

Med vennlig hilsen
Narvik kommune

Lars Norman Andersen
kommunalsjef


Faktaopplysninger:

Prosjektmandatet for rehabilitering av svømmebassenget ved Idrettens hus var i utgangspunktet basert på at man skulle gjennomføre ei rehabilitering som omfattet et minimum, dette for å kunne igangsette svømmebassenget midlertidig i en 3 - 5 års periode. Med bakgrunn i dette ble ikke bassengduk vurdert byttet som en del av prosjektet.

Eksisterende bassengduk er lagt i 2003 og har normalt en levetid på ca. 25 år, fagpersoner har uttalt at levetiden reduseres ved at det ikke har vært vann i bassenget de siste 3 år, duken har tørket og mistet elastisitet, noe som kan være medvirkende årsak til lekkasjer.
 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS