Pressemeldinger

Pressekontakt i Narvik kommune

Pressekontakt ivaretas av Enhetsleder Samfunnskontakt og service
Iris Bartholsen, tlf. 76 91 20 41 / 901 61 635
E-post: iris.bartholsen@narvik.kommune.no

.
2017  
04.01.2017 Gassalarm ved Bjerkvik skole (PDF, 28 kB)
2016  
14.12.2016 Reguleringsplan Malmporten handelspark og Frydenlundforbindelse (PDF, 26 kB)
11.11.2016 Narvik kommune anmoder Statens vegvesen om strakstiltak for å redusere svevestøvet i Narvik sentrum (PDF, 27 kB)
04.11.2016 Høy luftforurensning i Narvik sentrum (PDF, 26 kB)
18.10.2016 Fagernesfjellet - Hva skal veiene hete (PDF, 32 kB)
14.10.2016 Nye parkeringsbestemmelser i Domussenteret (PDF, 32 kB)
06.06.2016

Meldeplikt til Narvik kommune ang kjøletårn eller luftskrubbere (PDF, 27 kB)

25.05.2016 Bjerkvik skole en av landets første til å gjennomføre eksamen ved bruk av ny teknologi (PDF, 28 kB)
23.05.2016 Barnehagene i Narvik bruker Google-­teknologi for opplæring (PDF, 81 kB)
03.05.2016 Harstad og Narvik kommune profilerer seg sammen på stor internasjonal oljemesse (PDF, 28 kB)
07.03.2016 Øvelse på Narvik rådhus (PDF, 39 kB)
29.01.2016 Kommunale skolebygg åpnes fra fredag kl 16.00 (PDF, 241 kB)
28.01.2016 Bombetrussel mot ikke navngitt skole i Narvik - skolebyggene stengt fredag (PDF, 27 kB)
28.01.2016 Angående bombetrussel mot ikke navngitt skole i Narvik (PDF, 242 kB)
27.01.2016 Bombetrussel mot ikke navngitt skole i Narvik (PDF, 241 kB)
08.01.2016 NVE åpner for revisjon av konsesjonsvilkårene for Skjomenvassdragene (PDF, 28 kB)
06.01.2016 Lansering av ny parkeringsapp  (PDF, 34 kB)
   
2015  
30.10.2015 Oppdatert informasjon i forbindelse med brannen i Falkbergets vei i Narvik (PDF, 27 kB)
30.10.2015 Informasjonsmøte for beboere i Falkbergets vei 12 (PDF, 23 kB)
30.10.2015 Brannen i Falkbergets vei (PDF, 24 kB)
22.10.2015 Vedrørende områdeplan Narvikfjellet (PDF, 234 kB)
27.08.2015 Samme telefonnummer til legevakt i hele landet (PDF, 29 kB)
17.08.2015 Oppstart foreldregruppe (PDF, 27 kB)
08.06.2015 Påtaleunnlatelse (PDF, 27 kB)
05.06.2015 Enighet mellom DNB og  kommunene i Terra-saken (PDF, 31 kB)
27.05.2015 Oppfordring til flagging, informasjon til innbyggerne om kongesalutt og overflyving av militærfly over Narvik torsdag 28. mai 2015 i fbm 75-års minnemarkeringen for gjenerobringen av Narvik 28. mai 1940  (PDF, 52 kB)
29.04.2015 Idrettens hus (PDF, 28 kB)
16.04.2015 150 milliarder til utbygging av E6 og samferdsel i Nord-Norge (PDF, 196 kB) - Felles uttalelse fra 06 – kommunene i Nord-Norge (PDF, 196 kB)
25.03.2015 Fiberprisen 2015 (PDF, 34 kB)
29.01.2015 Narvik kommunes beredskap i forbindelse med stormen - telefonnummer (PDF, 237 kB)
   
 
Pressemeldinger sendt ut før januar 2015:
Vennligst kontakt vårt arkiv via epost postmottak@narvik.kommune.no 

Sist endret 05.01.2017

Pressemelding sendt til Fremover 01. januar 2017:

Markering av samefolkets dag. Narvik kommune inviterer til markering av samefolkets dag mandag 6.februar 2017 kl.12.00. på biblioteket. Det vil bli taler og kunstneriske innslag samt enkel servering. Arrangementet er gratis og alle er hjertelig velkomne.

Narvik kommune ønsker å feire og glede seg over at vi er en kommune med sterk samisk historie, identitet og kultur. Vi skal være en åpen og varm kommune som dyrker mangfold.

I år er det 100 år siden det første samiske landsmøtet som ble avholdt 6. februar 2017 i Trondheim. Den 6. februar er siden blitt etablert som «Samefolkets dag», først ved offisielt vedtak av det samiske landsmøtet i 1992. Deretter ble dagen anerkjent som samefolkets nasjonaldag i 2001 av Bondevik II regjeringen. Fra og med 2003 har dagen vært offisiell flaggdag i Norge.

Lokalt er dagen blitt markert i ulike arrangement og varierende grad i kommunen. Narvik kommune har imidlertid ikke offisielt markert dagen før nå i år.

  • Narvik har i 2016 fått Áhkánjárga som offisielt samisk navn.
  • Opplæring i samisk språk og kultur har lang tradisjon i Narvikskolen.
  • Den lulesamiske bokbussen har i flere år hatt fast rute i Bjerkvik og Vassdalen.
  • Sametingspresident Vibeke Larsen er fra Narvik.

 

Med vennlig hilsen,

Narvik kommune

Geir-Ketil Hansen
Varaordfører

For mer informasjon:

Kontaktperson: Geir-Ketil Hansen,  tlf. 971 58 295
 

Se alle pressemeldinger

Pressemelding sendt til Fremover 14.12. 2016:

Narvik kommune har mottatt vedtak fra Fylkesmannen datert 08.12.16 vedrørende Reguleringsplan - Malmporten Handelspark og Frydenlundforbindelsen.

I vedtaket opphever Fylkesmannen delvis vedtaket til Narvik kommune. Fylkesmannen skriver i sin begrunnelse "Fylkesmannen opphever Narvik kommunes vedtakelse av reguleringsplan for Malmporten og Frydenlundforbindelsen – hva gjelder Frydenlundforbindelsen - og sender saken tilbake til kommunen for ny behandling. Det foreligger saksbehandlingsfeil ved at konsekvenser fra støy ikke er synliggjort, og at nødvendige avbøtende tiltak ikke er avklart."

Narvik kommune tar vedtaket til Fylkesmannen til etterretning. Kommunen vil nå gå i dialog med forslagsstiller og utbyggere av Malmporten handelspark for videre fremdrift og behandling av saken.

Narvik kommune har ingen flere kommentarer til saken inntil den er ferdig saksbehandlet.

Med vennlig hilsen

Narvik kommune

Rune Edvardsen
ordfører

 

Kontaktperson: Tlf: 76 91 21 33 Rune Edvardsen  Tlf: 959 85 438 Wenche Folberg

 

I arkivsak 09/3659 Reguleringsplan for Malmporten handelspark og Frydenlundforbindelsen kan du se alle dokumentene i saken

Pressemelding sendt til Fremover 11.1 november 2016:

 

Narvik kommune har siden februar 2016 målt nivå av svevestøv i sentrum. Resultatene så langt har vist 28 overskridelser.

Kommunen jobber nå med strakstiltak for å redusere mengde svevestøv slik at vi unngår flere overskridelser: Kommunen har satt inn tiltak på kommunale veier i sentrum - både i forhold til redusert fartsgrense og større innslag av kosting og oppsug av støv om natten. Kommunen har også gått til anskaffelse av egnet kjøretøy for effektivt oppsug av støv. 

Vi har i dag anmodet Statens vegvesen om strakstiltak for E6. Gjeldende fartsgrense for E6 er i dag 50 km. Kommunen ber Statens vegvesen redusere fartsgrensen - gjerne med skilt som kan justeres digitalt gjennom døgnet. Kommunen ber også Statens vegvesen å vurdere  ytterligere tiltak, som f.eks. etablering av fartsdumper på de mest utsatte strekningene. Vi ber om at dette iverksettes umiddelbart. 

Med vennlig hilsen,

Narvik kommune

Rune Edvardsen

Ordfører


For mer informasjon:

Kontaktperson: Ordfører Rune Edvardsen, tlf. 908 92 666

Se https://www.narvik.kommune.no/folkehelse/miljorettet-helsevern/

......................................................

 Se alle pressemeldinger

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook