Pressemeldinger

Pressekontakt i Narvik kommune

Pressekontakt ivaretas av Enhetsleder Samfunnskontakt og service
Iris Bartholsen, tlf. 76 91 20 41 / 901 61 635
E-post: iris.bartholsen@narvik.kommune.no

Pressemelding sendt til Fremover 11.1 november 2016:

 

Narvik kommune har siden februar 2016 målt nivå av svevestøv i sentrum. Resultatene så langt har vist 28 overskridelser.

Kommunen jobber nå med strakstiltak for å redusere mengde svevestøv slik at vi unngår flere overskridelser: Kommunen har satt inn tiltak på kommunale veier i sentrum - både i forhold til redusert fartsgrense og større innslag av kosting og oppsug av støv om natten. Kommunen har også gått til anskaffelse av egnet kjøretøy for effektivt oppsug av støv. 

Vi har i dag anmodet Statens vegvesen om strakstiltak for E6. Gjeldende fartsgrense for E6 er i dag 50 km. Kommunen ber Statens vegvesen redusere fartsgrensen - gjerne med skilt som kan justeres digitalt gjennom døgnet. Kommunen ber også Statens vegvesen å vurdere  ytterligere tiltak, som f.eks. etablering av fartsdumper på de mest utsatte strekningene. Vi ber om at dette iverksettes umiddelbart. 

Med vennlig hilsen,

Narvik kommune

Rune Edvardsen

Ordfører


For mer informasjon:

Kontaktperson: Ordfører Rune Edvardsen, tlf. 908 92 666

Se https://www.narvik.kommune.no/folkehelse/miljorettet-helsevern/

......................................................

 Se alle pressemeldinger

Pressemelding sendt til Fremover 14.12. 2016:

Narvik kommune har mottatt vedtak fra Fylkesmannen datert 08.12.16 vedrørende Reguleringsplan - Malmporten Handelspark og Frydenlundforbindelsen.

I vedtaket opphever Fylkesmannen delvis vedtaket til Narvik kommune. Fylkesmannen skriver i sin begrunnelse "Fylkesmannen opphever Narvik kommunes vedtakelse av reguleringsplan for Malmporten og Frydenlundforbindelsen – hva gjelder Frydenlundforbindelsen - og sender saken tilbake til kommunen for ny behandling. Det foreligger saksbehandlingsfeil ved at konsekvenser fra støy ikke er synliggjort, og at nødvendige avbøtende tiltak ikke er avklart."

Narvik kommune tar vedtaket til Fylkesmannen til etterretning. Kommunen vil nå gå i dialog med forslagsstiller og utbyggere av Malmporten handelspark for videre fremdrift og behandling av saken.

Narvik kommune har ingen flere kommentarer til saken inntil den er ferdig saksbehandlet.

Med vennlig hilsen

Narvik kommune

Rune Edvardsen
ordfører

 

Kontaktperson: Tlf: 76 91 21 33 Rune Edvardsen  Tlf: 959 85 438 Wenche Folberg

 

I arkivsak 09/3659 Reguleringsplan for Malmporten handelspark og Frydenlundforbindelsen kan du se alle dokumentene i saken

Pressemelding sendt til Fremover 01. januar 2017:

Markering av samefolkets dag. Narvik kommune inviterer til markering av samefolkets dag mandag 6.februar 2017 kl.12.00. på biblioteket. Det vil bli taler og kunstneriske innslag samt enkel servering. Arrangementet er gratis og alle er hjertelig velkomne.

Narvik kommune ønsker å feire og glede seg over at vi er en kommune med sterk samisk historie, identitet og kultur. Vi skal være en åpen og varm kommune som dyrker mangfold.

I år er det 100 år siden det første samiske landsmøtet som ble avholdt 6. februar 2017 i Trondheim. Den 6. februar er siden blitt etablert som «Samefolkets dag», først ved offisielt vedtak av det samiske landsmøtet i 1992. Deretter ble dagen anerkjent som samefolkets nasjonaldag i 2001 av Bondevik II regjeringen. Fra og med 2003 har dagen vært offisiell flaggdag i Norge.

Lokalt er dagen blitt markert i ulike arrangement og varierende grad i kommunen. Narvik kommune har imidlertid ikke offisielt markert dagen før nå i år.

  • Narvik har i 2016 fått Áhkánjárga som offisielt samisk navn.
  • Opplæring i samisk språk og kultur har lang tradisjon i Narvikskolen.
  • Den lulesamiske bokbussen har i flere år hatt fast rute i Bjerkvik og Vassdalen.
  • Sametingspresident Vibeke Larsen er fra Narvik.

 

Med vennlig hilsen,

Narvik kommune

Geir-Ketil Hansen
Varaordfører

For mer informasjon:

Kontaktperson: Geir-Ketil Hansen,  tlf. 971 58 295
 

Se alle pressemeldinger

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS