Publisert 31.01.2017

Et enkeltvedtak er ifølge forvaltningsloven et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer.

Den som en sak omhandler eller gjelder, regnes som part i saken. Part i saken har rett til å uttale seg om saken og rett til innsyn i saken.

Dersom du ønsker å klage på et forvaltningsvedtak som du har mottatt melding om skal du følge denne veiledningen.

Publisert 08.07.2014
Illustrasjon_lovparagraf

Narvik kommune informerer med dette om reglene i Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet. Disse reglene finnes i offentlighetsloven (Offentleglova) og offentlighetsforskriften (Forskrift til offentleglova).

Det mest sentrale formålet med loven er å styrke retten til innsyn i saksdokumentene i forvaltningen. 

   

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook