Koronapandemien snudde hverdagen til de fleste av oss på hodet. Nå skal Narvik kommune sammen med en rekke lokale aktører prøve å motvirke noen av de effektene koronapandemien hadde på vårt lokalsamfunn! 

Oppdatering Lørdag 27.06 kl. 19.34
Veien er ryddet og åpen for fri ferdsel.
Oppdatering lørdag 27.06 Kl. 15.15
Mannskaper med helikopter har ryddet rasstedet  i terrenget over veien.
Mannskaper er underveis med maskiner for å rydde veien.

Veien er stengt inntil videre, men det er mulig veien åpnes i løpet av kvelden.
De fastboende i Sør-Skjomen blir informert fortløpende.
 
Oppdatering fredag 26.06. kl 10.30:
Rensk- og sikringsarbeid med helikopter, mannskaper og maskiner vil starte opp i morgen lørdag den 27.06.20 kl 11.00.

Vegen vil være stengt inntil sikringsarbeidet er ferdig.


Narvik kommune har fortløpende dialog med de fastboende i Sør-Skjomen 

Rådmannen vil med dette informere om at kommunalsjef for området oppvekst, Randi Randal er innvilget permisjon i ett år fra sin stilling fra og med 1. september i år. 

Som en del av kultursatsingen i forbindelse med etableringen av den nye kommunen fikk alle ungdomsskolene tilbud om å være med. Gruppen som jobbet med kultursatsingen ønsket å forene ungdomsskoleelever fra hele den nye kommunen om en felles oppgave.

 – Vi regner med overløp flere steder nå. Varmen setter fart i snøsmeltinga, og folk som ferdes langs regulerte vassdrag vil oppleve mer vann enn normalt, sier produksjonssjef i Nordkraft Marius Larsen.

Torsdag 18. juni og fredag 19. juni gjennomføres det siste kommunestyremøtet før sommeren. Møtet går over to dager.

I samarbeid med Midtre Hålogaland friluftsråd har vi nå innført elektronisk turregistrering.

 Medvindmidlene 2020 er nå utlyst, og klubber, lag og foreninger i hele Narvik kommune kan søke om midler. Årets tildeling er ekstra viktig når idretts- og kulturlivet har mistet inntekter som følge av korona.

  Sommeren 2020 skal Vinterfestuka arrangere 6 uker med liv og røre i hele Narvik kommune!

Sett av datoene 28. og 29. september og meld deg på. Da arrangeres det ny helsekonferanse, Framtidens Helsetjeneste v. 2.0!