Arbeidsdokument Narvik kommunes budsjett og økonomiplan 2017-2020

 Budsjettdokumentet  med vedlegg:
 

 Hoveddokumentet publiseres tirsdag 25.10.2016.
 
  Vedlegg:

Flere  vedlegg  kommer til – f.eks. ikke-valgte tiltak,  
innspill og drøftinger.

Rådmannens orientering i bystyrets møte 20.10.2016 om grunnlaget for budsjett - og økonomiplan 2017-2020 (PDF, 5 MB) (pdf)

Rådmannens presentasjon  i  bystyrets møte 20.10. 2016 kan du  se på YouTube