SERVICETORGET

KONTAKT OSS

.

 Servicetorget
 Narvik Rådhus 1. etasje

  Åpningstid
  Kl. 08:00 - 15:30
  mandag til fredag
  Kongens gate 45, 8514

 Sentralbord
  tlf. 76 91 20 00

  Postadresse:
  
Narvik kommune
  Postboks 64,
 
 8501 Narvik

  Kontaktinfo. enhet:
  Samfunnskontakt og service
  Enhetsleder Iris Bartholsen
  Tlf. 76 91 20 41 / 901 61 635

  E-post:              

  postmottak@narvik.kommune.no

   NB:  ikke send sensitive
   opplysninger i e-post

VAKTTELEFONER

 

VAKTTELEFON VILT
NARVIK ER : 952 26 767 

Byggvakt 
  (Byggforvaltningen)
  Etter kl. 14.30 og ved
  helgearrangement:
 
Tlf. 916 38 167

  Vann- og avløpsvakt
 
Narvik VANN
  Tlf. 901 16 300

  Kommunale veger
  Veg og park
  Mandag - fredag kl. 07:00-15:00 
  Telefon: 907 33 177
  Ettermiddag / helg
  Telefon: 911 68 490

  Barneverntjenesten
  Tlf . 909 84 500 / 971 34 50

  Legevakt
  Tlf. 116 117 / 76 96 92 40 
    
etter kl. 15:30 og helg

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS