Kontakt oss

Telefon - Klikk for stort bilde Du kan kontakte oss pr. telefon, sende brev pr post, bruke e-post eller benytte elektronisk skjema for å henvende deg til Narvik kommune.

Henvend deg gjerne til Servicetorget i midlertidig rådhus i Havnegata 2, 2. etasje hvis du trenger veiledning.

Sentralbord: Tlf. 76 91 20 00
 

.
Ringe direkte:  Søk etter ansatt, enheter og avdelinger  
   

 

 

 

Skriftlige henvendelser kommer til postmottaket i Narvik kommune, som videreformidler den samme dag til rette enhet i kommunen. Det er den enkelte enhetsleder som fordeler posten i sin enhet, dette gjøres daglig.
Slik henvender du deg skriftlig:

 

Brev:   Narvik kommune, enhet/tjenestested,
postboks 64, 8501 Narvik
Faktura:   Skal du sende oss en faktura pr. post? Merk fakturaadressen vår:
Narvik kommune, Fakturamottak, postboks 8993, 7439 Trondheim
     
E-faktura:     Narvik kommune ønsker å motta elektronisk faktura
Informasjon om Narvik kommunes fakturaadresse 
Bankkontonr.:   6370.05.09046 
E-post:   postmottak@narvik.kommune.no
Skjema:   Generell henvendelse - Kontakt oss i dialog- og søknadssenter
    Høringsuttalelse i dialog- og søknadssenter
Søknadsskjema:   Finn skjema i søknadssenter
     
Sende fil:   Store filer (over 10 Mb) sender du oss i Filopplasting til Narvik kommune

  
Vær særlig oppmerksom på at du ikke må sende oss sensitiv personinformasjon eller informasjon som er taushetsbelagt pr. e-post. 

Sensitive personopplysninger
Som sensitive personopplysninger regnes iht. Personopplysningslovens § 2-8
opplysninger om
a) en persons rasemessige eller etniske bakgrunn, eller personens politiske, filosofiske eller religiøse oppfatning,
b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling,
c) helseforhold,
d) seksuelle forhold,
e) medlemskap i fagforeninger. Bestemmelser om taushetsplikt i lovverket

I offentlighetsloven er det gitt uttrykkelig bestemmelse om at opplysninger som er taushetsbelagte etter andre lover, skal være unntatt fra offentlighet (§ 13). I forvaltningsloven er taushetspliktbestemmelsene samlet i en egen paragraf om dette (§ 13), samt i Forskrift nr.1456 av 15.12.2006 (forvaltningslovforskriften). Disse bestemmelsene gjelder også for Arkivverket.

Våre elektroniske skjema kan sendes gjennom sikker forbindelse direkte til vårt postmottak.
Alle opplysninger som da overføres mellom din datamaskin og vår server foregår over sikker kryptert linje (SSL). Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i nettbankene.
Når du skal sende inn et elektronisk skjema til Narvik kommune må du alltid først godkjenne en personvernerklæring. Dette innebærer at du godkjenner at personvernet er ivaretatt.  

   

Fant du det du lette etter?

SERVICETORGET

KONTAKT OSS

.

  Servicetorget
  Havnens Hus 2. etasje

  Åpningstid
  Kl. 08:00 - 15:30
  mandag til fredag

  Sentralbord
  tlf. 76 91 20 00

  Postadresse:
  
Narvik kommune
  Postboks 64,
 
 8501 Narvik

  Kontaktinfo. enhet:
  Samfunnskontakt og service
  Enhetsleder Iris Bartholsen
  Tlf. 76 91 20 41/901 61 635

  E-post:              

  postmottak@narvik.kommune.no

   NB:  ikke send sensitive
   opplysninger i e-post

VAKTTELEFONER

.

  Byggvakt 
  (Byggforvaltningen)
  Etter kl. 14.30 og ved
  helgearrangement:
 
Tlf. 916 38 167

  Vann- og avløpsvakt
 
Narvik VANN
  Tlf. 901 16 300

  Kommunale veger
  Veg og park
  Mandag - fredag kl. 07:00-15:00 
  Telefon: 907 33 177
  Ettermiddag / helg
  Telefon: 911 68 490

  Barneverntjenesten
  Tlf . 909 84 500 / 971 34 50

  Legevakt
  Tlf. 116 117 / 76 96 92 40 
    
etter kl. 15:30 og helg

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook